Lista krajów spoza UE / EOG (Wykaz krajów trzecich)

W niektórych przypadkach możemy przekazywać dane osobowe do następujących krajów poza UE / EOG:

  • Chiny
  • Hongkong
  • Indie
  • Japonia
  • Korea
  • Stany Zjednoczone Ameryki